Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


1980-2000 YILLARI ARASINDA KAMU YÖNETİMİNDE KİMLİK BUNALIMI YABANCI YAZINDA NASIL ELE ALINMIŞTIR?

Kamu yönetiminde kimlik krizinin var olduğu savı disiplinin yazınında sıkça ele alınmıştır. Bu tartışmalarda disiplinin nesnesinin ne olduğu, sınırlarının ve kendine has teorilerinin olup olmadığı üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu makale, kamu yönetiminin kuruluş yıllarından bu yana var olan kimlik krizi tartışmalarını farklı bir bakış açısıyla inceleme amacındadır. Bu çerçevede, 1980 sonrası yeni sağ anlayışında etkisiyle kimlik sorunu tartışmalarının nasıl şekillendiği analiz edilmeye çalışılacaktır. Kamu yönetiminin inceleme nesnesinin dönemin hakim anlayışı çerçevesinde şekillendiği söylenebilir. 1980 sonrası dönemde kamu yönetiminin inceleme nesnesi örgüt ve yönetim süreçleri çerçevesinde şekillenirken disiplin işletme yönetimine yakınlaşmıştır. Bu saptamanın yeni bir söylem olmasından ziyade, kimlik bunalımı tartışmalarını daha da derinleştirdiği ileri sürülebilir. Çalışmada, kimlik krizi tartışmalarının çıkış noktası olan yabancı yazında kimlik sorunsalının disiplinin inceleme alanı, nesnesi ve değerleri üzerinde nasıl ele alındığı ortaya konulacaktır. Bu bağlamda tartışmalarının odaklandığı konu ve/veya konuların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanabilecektir. Sonuç olarak; 1980 sonrası dönemde örgüt kuramlarının da etkisiyle kamu yönetiminin inceleme nesnesi olan devlet aygıtından uzaklaştığı ve örgüt kavramı çerçevesinde yeniden yapılandırıldığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Kimlik bunalımı, Kamu Yönetimi, Devlet, Dönüşüm

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri