Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SÜRDÜRÜLEBLİR KENTSEL TASARIM BAĞLAMINDA KORUNAN ALANLARIN KENTE ENTEGRE EDİLMESİ

Son yüzyılda gelişen çevre bilinci ve sürdürülebilir kentsel tasarım stratejileri kentlerde doğal kaynaklara saygılı planlama yapılmasını zorunlu kılmıştır. Sürdürülebilir kentsel tasarımlar bir yandan kısa ve uzun vadede kent kullanıcısının yaşamsal ihtiyaçlarını gidermeye odaklanırken diğer yandan gelecek kuşakların kentsel ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklarını yok etmemeye çalışmaktadır. Sürdürülebilir kentsel tasarımlar geliştirilirken kenti ekolojik, ekonomik ve kültürel açıdan besleyecek her türlü kaynak kontrollü bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda korunan alanlar ekolojik, ekonomik ve kültürel değerlerinden dolayı ilişkili olduğu kent için büyük bir değer niteliğindedir. Korunan alanlar birtakım sıra dışı özellikleriyle yasalarla koruma altına alınan ve gelecek kuşaklara bırakılması gereken alanlardır. Bu alanlar korunma sebeplerine göre kent yeşilini desteklemeleri, kente ekolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak değer katmaları, kent turizmini canlandırma potansiyeline sahip olmaları açısından bir kent için oldukça değerli alanlardır. Bu çalışmanın amacı kent sınırı içinde veya yakın çevresinde bulunan, koruma alanı statüsünde kullanımı sınırlandırılan bu alanların sürdürülebilir kentsel tasarım bağlamında kente entegresinin kente sağlayacağı faydaları ortaya koymaktır.Anahtar Kelimeler
Korunan Alanlar, Kentsel Tasarım, Sürdürülebilir Kentler, Kent Ekolojisi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri