Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ’NDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

Bu çalışmanın amacı, Öğretmenlik Alan Bilgi Testi’ nde ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının başarısız olma nedenlerini tespit etmektir. Çalışmanın katılımcılarını daha önce ÖABT sınavına girmiş 22 ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ÖABT sınavında başarısızlık nedenlerini belirlemek amacıyla katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel veri analiz tekniklerinden içerik analiz tekniğiyle, ilköğretim matematik öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, ilköğretim matematik öğretmen adayların ÖABT sınavında en çok zorlandıkları dersler sırasıyla “Cebir, Analiz, “AnalitikGeometri ve İstatistik-Olasılık” dersleridir. Bu çalışma sonucunda, ilköğretim matematik öğretmen adayların ÖABT sınavında zorlanma nedenleri arasında en çok belirtilen etkenin “yetersiz çalışma” olduğu ortaya çıkmıştır. İlköğretim matematik öğretmen adayları ÖABT sınavında zorlanma nedenlerini ifade ederken yetersiz çalışma faktöründen sonra sırasıyla en fazla psikolojik faktörler, ÖABT sınavıyla lisans derslerinin uyuşmaması, derslerin soyutluğu ve sınav süresi gibi faktörleri öne sürmüşlerdir.Anahtar Kelimeler
ÖABT, öğretmen adayı, başarısızlık, ilköğretim matematik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri