Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ABDURRESUL HAYYAMPUR’UN HAZIRLADIĞI MECMÂ’Ü’L-HAVÂS NEŞRİ ÜZERİNE YAPILAN ELEŞTİRİLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışma İranlı Şarkiyatçı Dr. Abdurresul Hayyampur’un 1948 yılında Sadıkî Kitabdar, Tezkire-i Mecma’ al-Havass be zebani Turkî-yi Çagata’î adıyla neşrettiği eseri tanıtmak, eseri neşrederken almış olduğu insiyatifler nedeniyle İbrahim Kutluk ve Ahmed Ateş tarafından gelen eleştirileri ve bunlara verdiği cevapları tek bir çatı altında toplamak ve eleştirilerin yoğunlaştığı noktaları incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Dr. Hayyampur’un İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde üzerinde çalıştığı bu eserin üç nüshasına ulaşabilmiştir. Bu nüshalar hakkında bilgiler çalışmamızın giriş bölümünde verilmiştir. Ayrıca Mecmâ’ü’l-Havâs ’ın müellifi Sâdıkî Afşar’ın hayatına da yazımızın giriş bölümünde kısaca değinilmiştir. Hazırlanan bu neşre yapılan eleştiriler kronolojik olarak sıralanmış ve eleştiriler esas olarak Dr. Mehmet Oğuzhan Kuşoğlu’nun bilinen tüm Mecmâ’ü’l-Havâs nüshalarını incelediği doktora tezinden ve yardımcı diğer kaynaklardan faydalanılarak bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Mecmâ’ü’l-Havâs, Sâdıkî Afşar, Abdurresul Hayyampur, Ahmet Ateş, İbrahim Kutluk

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri