Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


CARTER DOKTRİNİ VE ABD DIŞ POLİTİKA ALGISINA ETKİLERİ

Dış politika karar alıcıları, uluslararası arası meselelere dair yaklaşımlarını, belirli inanış ve misyonlar çerçevesinde oluştururlar. Doktrin adı verilen bu inanış ve misyonlar, özellikle ABD’nin, siyasi söylem olarak, Ortadoğu olarak adlandırılan bölge üzerinde oluşturduğu dış politika yaklaşımını, ortaya koyabilmek açısından önemlidir. Carter doktrini, Soğuk Savaş’ın en sert yıllarında ABD’nin 39.Başkanı Jimmy Carter tarafından ABD’nin 1970’li yılların sonunda Ortadoğu’da gerçekleşen, uluslararası siyasi dengeleri değiştirecek olaylara yaklaşımını ortaya koyabilmek için hazırlanmıştır. İran Devrimi ve Sofyetlerin Afganistan’ı işgali gibi Ortadoğu’da gerçekleşen uluslararası meseleler, ABD’nin OPEC’in kurulması ile birlikte baş etmek zorunda kaldığı Petrol krizini daha da arttırmış, bundan dolayı ABD bölgeye olan müdahaleci yaklaşımını Carter doktrini ile birlikte daha askeri ve aktif bir duruma getirmiştir. Carter doktrini, ABD’nin, Sovyet yayılmacılığına karşı Nixon’ın barışçıl yaklaşımlarının terk edildiği ve yeniden Truman’ın Ortadoğu’ya yönelik müdahaleci tavrının ortaya koyulduğunun bildirgesidir. Carter doktrininde ABD’nin ortaya koyduğu, Ortadoğu’ya yönelik dış politika yaklaşımı günümüzde halen etkisini göstermektedir. Doktrin incelendiğinde günümüzde meydana gelen İran-ABD krizi, Terör meselesi ve ABD’nin Ortadoğu’da ki petrol bölgelerine müdahaleci tavrı daha net bir şekilde algılanabilir.Anahtar Kelimeler
Carter, Doktrin, Ortadoğu, Petrol, ABD

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri