Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


4. SINIF İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DİLİ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA KULLANMA DURUMLARI

Öğrencilerin okulda öğrendikleri matematik bilgi ve kavramlarını günlük yaşamda kullanmalarını sağlamak matematik eğitiminin en önemli görevlerinden birisidir. Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde gördükleri kavramları, bilgi ve matematiksel dili günlük yaşamlarında kullanma durumlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemi çerçevesinde tipik durum örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubu 4. sınıfta eğitim gören 51 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla çocukların günlük yaşam içindeki matematik farkındalığını belirlemek için bir gün içinde mutfakta ve alışverişte kullanılan matematiği anılarıyla birleştirerek yazmaları istenmiştir. Elde edilen dokümanlar içerisinde yapılan inceleme işleminin ardından alışveriş temasından 27 doküman ve mutfak temasından 34 doküman analiz işlemine tabi tutulmuştur. Buna göre günlük yaşamda matematik dilinin kullanımına yönelik beş farklı tema elde edilmiştir. Temalardan elde edilen frekans değerleri incelendiğinde öğrencilerin matematik dilini günlük yaşamda kullanma durumlarına uygun olup bazı öğrencilerin anılarında hiçbir matematiksel ifadeye yer vermediği belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen dokümanlar stil, ifade ve dil bilgisi açısından analiz edilmiş; öğrencilerin çoğunun uygun olmayan ifadeler kullandıkları görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Matematiksel dil, günlük yaşam matematiği, ilkokul.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri