Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada amaç; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin liderlik tarzlarını incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı içerisinde yer alan betimsel tarama metodu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya örneklem olarak Kafkas Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler içerisinden seçkisiz ve kartopu örneklem seçme yöntemi kullanılarak 330 öğrenci dâhil olmuştur. Ölçekten gelen veriler üzerinde SPSS 20.0 bilgisayar paket programı kullanılarak yüzde aritmetik ortalama, ANOVA, Bağımsız Gruplar için t-testi vb istatistiksel analizleri yapılmıştır. Sonuçta; Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin “İnsan Kaynaklı Liderlik Tarzı”nı benimsediği, ölçeğe ortalamanın üstünde puan verdiği, cinsiyet değişkeni ile sadece insan kaynaklı liderlik tarzı arasında anlamlı bir farka rastlandığı, diğer liderlik tarzlarında anlamlı bir fark çıkmadığı, öğrencilerin okuduğu bölüm, branşı durumu ile liderlik tarzları arasında anlamlı bir farka rastlanmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi, Liderlik Tarzı, Ölçek.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri