Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


NEDEN YILLARCA İKİNCİ DİLİ İYİ ÖĞRENEMİYORUZ? İKİNCİ DİL ÖĞRENME GELENEKSEL YAKLAŞIMIN DÜŞÜNCE ÜRETİM MODELLERİ, CAN SIKINTISI VE SON ARAŞTIRMA BULGULARI ÇERÇEVESİNDEN DEĞERLENDİRMESİ

İkinci dil öğrenme ve öğretme faaliyeti günümüzde önemli sorunlar arasındadır. İkinci dil öğrenmede yazma, dilbilgisi ve okuma ağırlıklı olan geleneksel yaklaşım hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu geleneksel yaklaşımın etkililiğini değerlendiren sistematik bir değerlendirme literatürde henüz ortaya konmamıştır. Bu makalede ikinci dil ediniminde geleneksel yaklaşım eleştirel olarak incelenmiştir. Dil öğrenme, yeni öğrenilen kavramların bellek sisteminde etkin kullanımını gerektirmektedir. Bu makalede dil öğrenmede geleneksel yaklaşımın değerlendirilmesi, beyin fırtınasında düşünce üretim süreciyle ilgili olarak geliştirilen Bilişsel Uyarılma ve Semantik Bellekte Düşünce Arama modellerine göre yapılmıştır. Ayrıca can sıkıntısı bu süreçte incelenmesi gereken modellerden biridir. Bu yaklaşımların zayıf ve güçlü yönleri bu modellerde ve son yıllarda yapılan araştırmalarla ortaya konmaktadır. Bu inceleme sonunda dilbilgisi ağırlıklı dil öğrenmenin düşük uyarılma, uzun bellekte etkisi zayıf bir etki ve can sıkıntısı yaratma potansiyeli yüksek olan bir teknik olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, bebeklerde dil öğrenmeyi izleyen doğal yöntemin yüksek uyarılma, uzun bellekte etkisi güçlü bir etki ve düşük düzeyde can sıkıntısı yaratma potansiyeli olduğu saptanmıştır. Bu bulguların eğitimde doğurguları tartışılmaktadır.Anahtar Kelimeler
İkinci dil, geleneksel yaklaşım, bilişsel uyarılma, can sıkıntısı, dilbilgisi, doğal yöntem

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri