Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MINORITIES IN THE AGE OF GLOBALIZATION AND LOCALIZATION: THE VLACH COMMUNITY IN BULGARIA FROM THE PERSPECTIVE OF POLITICAL AND CULTURAL GEOGRAPHY

Ulahlar, Bulgaristan topraklarında yaşayan çok sayıdaki azınlıklardan biridir. Bu etnik grup, kendisini ülkedeki diğer etnik gruplardan ayıran kendine özgü renkli kültürel, sosyal, folklor ve tarihi özelliklere sahiptir. Bu bilimsel çalışmada, Bulgaristan'daki Ulahların bazı etno-coğrafi, siyasal ve sosyo-kültürel özellikleri üzerinde durmakla birlikte, aynı zamanda çeşitli Bulgar yazarların ve Ulah etnik grupları üzerine çalışan araştırmacılarının farklı bilimsel bakış açıları ve görüşlerini yansıtacağız. Bu çalışmada tartışılan bazı önemli konular şunlardır: Bulgaristan'daki Ulah nüfusunun tarihi; Bulgar Devleti’nin Ulahlara karşı siyasi ve etno-kültürel tutumu; Bulgaristan'daki Ulah nüfusunun coğrafi dağılımı ve sayıları ve sosyo-kültürel özellikleri. Bu makalenin amacı, Romen bilim topluluğunu Bulgaristan'da yaşayan Ulahlar hakkında bilimsel yayınlar aracılığıyla aydınlatmak ve Bulgar araştırmacıların etnik Ulah sorunu ile ilgili bazı temel kavramları ve bakış açılarını yansıtmaktır.Anahtar Kelimeler
Ulahlar, Etnik Gruplar, Romen Azınlıklar, Bulgaristan, Etnocoğrafya, Siyasi coğrafya

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri