Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


COVİD-19 PANDEMİSİ’NİN TÜKETİCİLERİN GİYİM ALIŞVERİŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu araştırmada, 2020 Mart ayında Covid-19 (Koronovirüs) Pandemisinin ülkemizde başlamasıyla tüketicilerin giysi satın alma alışkanlıklarında gözlenen değişimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, tüketicilerin pandemi öncesindeki giyim alışveriş alışkanlıkları ile pandemi sürecindeki alışveriş tercihleri karşılaştırılmış, birlikte değerlendirilmiş ve Covid-19 Pandemisi’nin tüketicilerin giyim alışverişleri üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada, verilerin toplanması için araştırmacı tarafından anket formu geliştirilmiştir. Araştırma, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, ikamet yeri ve meslek gibi farklı demografik özelliklere sahip 355 kişinin katılımıyla yürütülmüştür. Veriler, Ağustos - Eylül 2020 tarihleri arasında e-posta ve sosyal medya aracılığıyla çevrimiçi anket uygulanması sonucu elde edilmiştir. İstatistik programında verilerin çözümlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması ile araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma bulgularından yola çıkarak; Covid 19 (Koronavirüs) Pandemisinin tüketicilerin giyim alışverişleri üzerinde büyük oranda olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Semt ve sosyete pazarı gibi yerlerde koşulları sağlamak biraz daha güç olabilir; ancak, AVM ve mağazalardaki önlemler iyileştirilerek tüketiciler açısından daha güvenilir alışveriş ortamları oluşturulursa giyim alışverişleri arttırılabilir.Anahtar Kelimeler
Covid-19 Pandemisi, Giyim, Tüketici, Alışveriş

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri