Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BODRUM KAZASI’NDA ASAR-I ATİKA ve MÜZECİLİK

Tarihi çok eskilere dayanan Menteşe Sancağı’na bağlı olan Bodrum Kazası, tam bir eski eser deposudur. Osmanlı Devleti’nin yönetimine girmeden evvel de Bodrum Kalesi’nin kendisi başlı başına tarihi şaheserdir. Osmanlı Devleti’nde arkeoloji çalışmalarının başlaması, XIX. yüzyılın başlarındadır. Maalesef kazı çalışması yapmak için araştırma izni alanların hepsi yabancıdır. Kazı izinleri bir yıllık periyodlar halinde verilmiş; devlet daha sonra memnun kaldığı takdirde; bu izinleri uzatma yoluna gitmiştir. Yine en büyük sorun, tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasıdır. Bodrum Kazası’ndaki kazı bölgesi kale ve Etrim civarındadır. Tarihi eserlerin bir kısmı İstanbul ‘a Müzeyi Hümayu’na yollanmıştır. İngilizlere verilen kazı izinleriyle İngiltere Devleti’ne çıkardığı eski eserleri kendi ülkesine götürmek için izin verilmiştir. Bölgeye yapılan araştırma ve inceleme gezileri de oldukça fazladır. Özellikle bilim adamlarından oluşan uzmanlar, gruplar veya bu bölgenin tarihine meraklı olan kişiler devletten izin alarak bölgeye gelmek istemiştir.1919 ‘den itibaren İtalyanların Bodrum Kazası’nı işgaliyle beraber, bölgede yağma ve talan yapmaya başlaması bir olmuştur. İtalyanlar, kaledeki eserleri memleketlerine götürmekten de geri durmamışlardır. Bodrum Kalesi’ne yapılan İtalyan yağması dışında kalenin içindeki önemli taşları İngiliz Sefareti’nin istediğini biliyoruz. Osmanlı Devleti bu taşlara sahip çıkmış; taşları vermemiştir. Çalışmamamızda arşiv belgelerinin izinde Bodrum Kazası’nda bulunan tarihi eserlerin durumuna değindik.Anahtar Kelimeler
: Menteşe Sancağı, Bodrum Kazası, Kazı, Seyahatler, Kale ve Yabancı Tahribatı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri