Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


UNIVERSITY STUDENTS’ EXPERIENCES OF VIOLENCE DURING ELEMENTARY EDUCATION

Amaç: Bu araştırma, Anadolu’daki bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin ilköğretim dönemindeki şiddet deneyimlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmaya toplam 105 öğrenci katıldı. Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan, açık ve kapalı uçlu soruları içeren bir soru formu kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (sayı ve yüzde) kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilere ilköğretim eğitimleri sırasında şiddet uygulayan öğretmenlerin çoğunlukla (%64.8) erkek olduğu, öğrencilerin en sık (%84.8) fiziksel şiddete maruz kaldıkları, fiziksel şiddeti en sık (%53.3) cisimle ellerine vurulmak suretiyle deneyimledikleri, maruz kalınan şiddete karşı öğrencilerin çoğunluğunun çaresiz hissettiği ve sessiz kaldığı (%52.4) belirlendi. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, çoğunlukla erkek öğretmenlerin şiddet uyguladığı ve fiziksel şiddetin en sık deneyimlenen şiddet türü olduğu görülmektedir. Şiddete maruz kalan öğrencilerin çoğunun çaresiz hissetme ve sessiz kalma şeklindeki tepkileri, öğrencilerin kendini ifade etme ve problem çözme konusunda desteklenmesi gerektiğini göstermesi bakımından araştırmanın dikkat çekici bir bulgusudur.Anahtar Kelimeler
Zorbalık, şiddet, okul şiddeti

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri