Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


1261 (1845) MALİYE NEZARETİ VARİDAT MUHASEBESİ CİZYE DEFTERİ’NE GÖRE SİVAS EYALETİ KAZALARINDA ESNAF-I SELASE İTİBARİYLE CİZYE

İKTİSAT TARİHİ ÖZET Cizye vergisi gayrimüslimlerden alınıyor olması sebebiyle, hem bu vergiyi verenlerin hamiliğini üstlenenlerin, hem de ülke içinde bir kesimin suiistimal ettiği bir konu idi. Hâlbuki bu ve benzeri vergiler Osmanlıdan öncede, İslam’dan öncede egemen güç tarafından, vatandaş olmamış fakat egemenliği kabul etmiş olanlardan alınırdı. Osmanlı İmparatorluğu da kendinden önceki pek çok Müslüman veya Müslüman olmayan ülkenin çeşitli isimler altında topladığı bu vergiyi almıştır. Osmanlı Devleti bu zorunlu şer’i vergiyi esnaf-ı selaseye ( âlâ,edna ve evsat ) uygun olarak mükelleflerin ekonomik durumlarını dikkate alarak toplamıştır. Sivas, gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinden olması münasebetiyle hem cizye uygulaması, hem de gayrimüslimler konusunda verebileceği bilgiler zengin içerikli olabilir. Tanzimat uygulamaları çerçevesinde yürürlükten tamamen kaldırılan cizye, tartışılmaya devam edecektir. Bu çalışmada Sivas Eyaleti 1845 yılı cizye vergisinin gelir gruplarına ve eyaletin kazalarına göre dağılımı incelenmiştir. Kişi başına en yüksek cizye vergisi gelirinin Tokat şehir merkezinden tahsil edildiği sonucuna ulaşılmıştır. En çok cizye vergisi mükellefinin ise, Sivas şehir merkezinde olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Cizye, Sivas Eyaleti, Gayrimüslim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri