Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME PROFİLLERİ İLE ŞİDDET DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma, lise öğrencilerinin dinledikleri müzik türlerini belirleyerek dinlenen müzik türü ile şiddet ilişkili faktörlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Kesitsel tipte yapılan çalışmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kars’ta öğrenim gören 10. sınıf öğrencileri (n=3386); örneklemini ise 1546 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde ki-kare ve lojistik regresyon analizleri kullanılarak şiddet uygulamaya neden olan risk faktörleri saptanmıştır. Yapılan lojistik regresyon analizinde; kırsalda yaşayan öğrencilere göre kentte yaşayan öğrencilerde 1,391 kat, kadın öğrencilere göre erkek öğrencilerde 2,672 kat, babası annesine şiddet uygulamayan öğrencilere göre uygulayanlarda 2,332 kat, evde şiddete maruz kalmayan öğrencilere göre kalanlarda 4,629 kat, genel sağlık durumu iyi olan öğrencilere göre kötü olanlarda 2,092 kat, özgün müzik dinlemeyen öğrencilere göre dinleyenlerde 1,555 kat, Anadolu rock dinlemeyen öğrencilere göre dinleyenlerde 3,657 kat daha fazla şiddet eğilimi olduğu saptanmıştır. Ayrıca, tasavvuf müziği dinlemenin şiddet eğilimine karşı koruyucu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Adölesan, Müzik türleri, Şiddet, Lojistik Regresyon analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri