Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: PATH ANALYISIS OF STRUC-TURAL EQUATION MODEL APPROACH IN TURKEY

Bu çalışmanın amacı, Türkiye için 10 yıllık dönemde tüketim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi yapısal eşitlik yönteminin yol analizi ile incelemektir. Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından elde edilen turizm, hükümet ve hane halkı tüketim verileri ile bu makale, bu değişkenlerin Türkiye'deki ekonomik büyüme üzerindeki doğrudan etkilerini tahmin etmek için yol analizini kullanarak nedensel modeli geliştirmektedir. Bu araştırmanın bulguları, değişkenler arasında pozitif korelasyonlar olduğunu göstermektedir. Turizm, hükümet ve özel tüketimlerin ekonomik büyüme üzerindeki katsayıları anlamlıdır (korelasyon katsayıları sırasıyla r = 0,07, 0,23 ve 0,72). Hane halkı tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin özel ve turizm hükümeti harcamalarına göre daha yüksek ve önemli olduğuna dair net bulgular elde edilmiştir. Bu nedenle, Türkiye’nin mali planı; sosyal güvenlik politikasını yeniden tasarlayarak, tüketici kredisini artırarak, vergi oranını düşürerek vb. eğitim, sağlık, tarım, enerji, teknoloji ve devlet ihtiyaçları gibi üretken alanlara yapılan harcamalara yönlendirilmelidir.Keywords
Consumptions, Economic Growth and Path AnalysisKaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri