Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KBRN EKİPLERİNİN OLAY MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: ADANA AFAD ÖRNEK OLAYI

Afetler; insanların yaşamını olumsuz etkileyen, fiziksel, sosyal ve ekonomik kayıplara, kitlesel ölüm ve yaralanmalara neden olan doğa ve insan kaynaklı olaylardır. İnsan kaynaklı afetlerin en başında savaşlar ve teknolojik afetler gelmektedir. Bu afetlerin içerinde de KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) maddelerinin kasıtlı ya da kasıtsız çevreye verilmesi en önemli tehdidi oluşturmaktadır. KBRN maddeleri çok tehlikelidir. Dolayısıyla görevliler inceleme ve müdahale basamaklarında bu ajanlardan etkilenmemek için değişik koruma sınıfına sahip kişisel koruyucu donanıma sahip olmalıdır. KBRN tehdit ve tehlikelerinin azaltılması ya da önlenmesi hususunda başta İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı bünyesindeki Müdahale Ekipleri olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaş kurumların önemli yükümlülükleri mevcuttur. Bu çalışma kapsamında Adana AFAD bünyesinde kurulmuş KBRN Hizmet Grubuna ait Operasyon Planı değerlendirilmiştir. Plan çerçevesinde; birincil veya ikincil afet olarak meydana gelebilecek bir KBRN tehlikesi durumunda insan sağlığının ve çevrenin korunması için alınacak önlemler, insan hayatı ve maddi kayıpların en aza indirgenebilmesi için gerekli tedbirler ve arama kurtarma faaliyetlerinde izlenecek yöntemler incelenmiştir. KBRN ajanlarının olumsuz etkilerinin en az zararlarla atlatılması için planı geliştirici görüşler sunulmuşturAnahtar Kelimeler
Afet, Müdahale, Olay, Yönetim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri