Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MUDAREBENİN KUR’AN’DAKİ TEMELLERİ BAĞLAMINDA KATILIM BANKACILIĞININ BAZI TEMEL SORUNLARI

Bu araştırmada mudarebenin Kur’an’a dayandığına dair üç ayet üzerinde durulmuştur. Konu ayrıca hadis kaynaklarıyla desteklenmiştir. Konuya dair bazı farklı fikirlere de çalışmada yer verilmiştir. Mudarebenin tanımı ve genel özellikleri üzerinde durulmuştur. Mudarebenin mal ve emek ortaklığı olduğu yani, mal sahibi sermayeyi ortaya koyarken mudaribin emeğini ortaya koyduğu bir ortaklık olduğu ortaya konulmuştur. Kârın aralarında belirledikleri oranda paylaşılacağı ve mudaribin ana sermayedeki zarara ortak edilemeyeceği, sadece emeğinin zayi olacağı belirtilmiştir. Makalede, katılım bankalarının mudarebe türü ortaklıklara pek yanaşmadıkları üzerinde durulmuş ve bu sebeple diğer bankalardan çok fazla ayrılamadıkları belirtilmiştir. Mudarebede ana sermayenin riskten korunması için ve sermaye temini için uygulanması gereken bazı yöntemler üzerinde bazı farklı fikirler beyan edilmiştir. Özellikle karz-ı hasenin aktif bir şekilde kullanılabileceği belirtilmiştir. Mudarebeye yatırılacak ana sermayenin âkıle tarafından garanti altına alınması gibi bir uygulamanın mudarebe ortaklığında sermaye akışına katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Katılım bankalarının uyguladığı murabaha sisteminin yanlış uygulandığı vurgulanarak gerçek murabahanın nasıl olduğu hakkında öneriler sunulmuştur. Mudarebenin riskli bir yatırım olmadığı bu yaklaşımda olanların mudarebeyi başka sistemlerle karıştırdıkları beyan edilmiştir. Bu bağlamda mudarebede ana sermayenin korunması için âkıleden yararlanma gibi bazı ana sermayeyi koruyucu sistemlerin uygulanabileceği belirtilmiştir.Anahtar Kelimeler
Mudarebe, Kur’an, Katılım Bankacılığı, Murabaha

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri