Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN "HEMŞİRE STRESÖR-15 ÖLÇEĞİ (SNS-15)" NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ

Amaç: Öğrenci hemşirelerin özellikle yaşlı hastalara bakım vermedeki klinik deneyimlerinde yaşadıkları stres hakkında bilgi sahibi olmak, onların stres düzeylerini ölçmek birçok yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte, ülkemizde geriatri hemşireliği öğrencilerine özgü “öğrenci hemşire stresörü ölçeği’ yoktur. Çalışmanın amacı, Öğrenci Hemşire Stresörü-15 Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğini test etmek ve Türkçe’ye uyarlamaktır. Yöntem: Bu metadolojik araştırma iki farklı üniversitenin dördüncü sınıfında okuyan 204 hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü. Veriler, Sosyodemografik Özellikler Formu ve “Hemşire Öğrenci Stresörü 15 Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ile toplandı. Kapsam geçerliği için uzman görüşü alındı ve pilot uygulama yapıldı. Yapı geçerliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Güvenirlik için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ve test-yeniden test korelasyon katsayısı hesaplandı. Bulgular: Ölçeğin Model Uyum İndeksleri x2 / df oranı: 2,116, Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA): 0,076, Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI): 0,861, Artan Uyum İndeksi (IFI): 0,909, Parsinomy İyilik Uyum İndeksi (PGFI): 0,620 olarak bulundu. Ölçeğin bütünü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,86 idi. Sonuç: Çalışmanın bulguları, Hemşire Öğrenci Stresörü-15 Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun gelecek çalışmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenirli bir ölçüm aracı olduğunu gösterdi.Anahtar Kelimeler
Stres, geçerlik ve güvenirlik, öğrenci hemşire

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri