Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


INTERNATIONAL STUDENTS’ EXPERIENCES DURING COVID-19 PANDEMIC

COVID-19 salgını hızlı bir şekilde dünyaya yayıldı ve uluslararası öğrenciler arasındaki mevcut eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri görünür hale getirdi. COVID-19'un neden olduğu zorluklar, bu geçiş döneminde yüksek öğrenimin uluslararasılaşması ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır. Türkiye'deki 30 uluslararası üniversite öğrencisinden alınan verileri kullanan bu çalışma, dil engelleri, yasal statüleri ve ulusal kimlikleri nedeniyle bu öğrencilerin hastalığın yayıcısı olarak kalıplaşmış olduklarını ve ayrıca pandemi sırasında sosyal, psikolojik, eğitimsel ve finansal sorunlarla karşılaştıklarını ileri sürmektedir. Uluslararası üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve öğrencilerin Türkiye'deki eğitimlerini sürdürürken karşılaştıkları zorlukları anlamak, uluslararası öğrenci hareketliliğini gelecekte daha sürdürülebilir ve dirençli hale getirmek için bu sorunları azaltmanın yollarına odaklanmamızı sağlayabilir. Yükseköğretimde daha adil bir uluslararasılaşma için, uluslararası öğrencilerin deneyimleri hesaba katılarak, ekonomik, eğitimsel ve sosyal politikalar yeniden şekillendirebilir. Yükseköğretim sisteminin adil bir şekilde uluslararasılaşabilmesi için uluslararası öğrencilerin deneyimleri hesaba katılarak, ekonomik, eğitimsel ve sosyal politikaların yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilirlik, Uluslararası Öğrencilerin Deneyimleri, COVID-19, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri