Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRK BOĞAZLARINDAN GEÇİŞ YAPAN GEMİLERİN EMİSYON ANALİZİ

Hava kirliliği, atmosferdeki yabancı maddelerin canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek, onlara zarar verecek yoğunluk ve miktara ulaşmasıdır. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri olan gemi bacalarından salınan egzoz gazlarında NOx, SOx, CO2, CO, PM ve VOC kirleticileri bulunmaktadır. Bahsi geçen kirleticiler ozon tabakasında incelmeye, asit yağmurlarına ve sağlık sorunlarına yol açması sebebiyle insan ve çevre üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadırlar. Türk Boğazlar Bölgesi; Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda birleşen, uluslararası deniz trafiğine açık bir suyoludur. Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilerden kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarını hesaplayabilmek için, gemilerin ortalama yakıt tüketimleri, makine tipleri, boğazlardan geçiş süreleri dikkate alınmış ve bu gemilerin meydana getirdiği yıllık egzoz emisyonlarının miktarları bulunmuştur. Elde edilen değerler daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılmış ve emisyon miktarlarındaki değişim hesaplanmıştır. Bu çalışmada ortaya çıkan değerler Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilerin önemli miktarda hava kirliliğine sebep olduklarını açığa çıkarmıştır.Anahtar Kelimeler
Denizcilik, Gemi, Emisyon, Egzoz Gazları, Türk Boğazları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri