Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON THE INDUSTRIAL COMPANIES TRADED ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE (BIST): A BAYER-HANCK COINTEGRATION ANALYSIS

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından itibaren sanayileşmeye büyük önem verilmiş ve sanayi sektörü, kalkınmanın anahtarı olarak görülmüştür. Türkiye ekonomisinin itici gücünü en büyük 500 firma ve ikinci en büyük 500 firma oluşturmaktadır. BIST-Sanayi Endeksi içinde işlem gören ve sayıca ağırlıklı olan bu firmalar, yurtiçi talebin büyük bir kısmını karşılarken, Türkiye ihracatının da önemli bir oranını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, sanayi istihdamındaki payları da oldukça yüksektir. Bu gibi nedenlerle, bu firmaların yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemi süreci deneyimleri ve etkilenme biçimleri Türkiye ekonomisini de derinden etkilemektedir. Dolayısıyla, bu büyük ölçekli firmaların farklı yapısal değişimlerden etkilenme biçimlerinin ortaya konulması politika üretenler açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, [16.03.2020-30.06.2020] günlük veriler için, COVID-19 vaka sayılarının BIST-Sanayi Endeksi üzerindeki etkilerini, uzun dönem için Bayer-Hanck (2013) eşbütünleşme analizi ve kısa dönem ilişkiler için hata düzeltme modeli yardımıyla belirlenmesidir. Analizler sonucunda, uzun dönemde COVID-19 vaka sayılarının BIST-Sanayi Endeksi üzerinde %3.4 azaltıcı etkisi olduğu ve kısa dönem için %4.8 azaltıcı etkisi olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
BIST-Sanayi Endeksi, COVID-19 Vaka Sayısı, Eşbütünleşme Analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri