Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS' SOCIAL CAPITAL LEVELS ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION PERCEPTIONS

Bu çalışmada, sosyal sermayenin örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri eğitim örgütlerinde görev yapan eğitim yöneticilerinden toplanmıştır. Bu kapsamda Isparta il merkezinde görev yapan 193 eğitim yöneticisine ölçekleri içeren anket formları gönderilmiş, 185 anket formu geri dönmüştür. Elde edilen veriler regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada, sosyal sermayenin, örgütsel özdeşleşme üzerine etkisini açıklamaya yönelik bir model ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, eğitim yöneticilerinin örgütsel sermaye düzeyleri örgütsel özdeşleşme algıları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Araştırma neticesinde, eğitim yöneticilerinin örgütsel sermayeleri ile örgütsel özdeşleşme algıları arasındaki etkinin ortaya konulmasının, alanyazına önemli bir katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Ulaşılan bulgular literatür doğrultusunda tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sosyal Sermaye, Örgütsel Özdeşleşme, Eğitim YöneticileriKaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri