Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION: PANEL ARDL ANALYSIS

Günümüzde enerji tüketimi refahın önemli bir göstergesi durumundadır. Özellikle gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman enerji tüketimlerinin de yüksek olduğu görülmektedir. Enerjinin sürekli olarak artan önemi ekonomilerin enerjiye olan bağımlılıklarını da arttırmaktadır. Ancak iktisat literatüründe enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkide bir uzlaşı olmadığı da görülmektedir. Bu çalışmada Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde 1995-2017 yılları verileri ile enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel ARDL analizi yardımıyla incelenmiştir. PMG modeli sonuçlarına göre hata düzeltme katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı tahmin edilmiştir. Ülke bazında Kazakistan dışında hata düzeltme katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, için uzun dönemli bir ilişkin varlığı söylenebilir. Bu ülkeler arasında özellikle Ermenistan için hata düzeltme katsayısı görece olarak yüksek tahmin edilmiştir. Dolayısıyla Ermenistan'ın uzun dönemde dengeye gelme hızı görece olarak yüksek olduğu söylenebilir. Modelde kısa dönemde eneji değişkeninin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir. PMG modeli sonuçlarına göre uzun dönemde enerji tüketimi 1 birim arttığında ekonomik büyüme 6,02 birim artmaktadır.Anahtar Kelimeler
Avrasya Ekonomik Birliği, Enerji, Ekonomik Büyüme, Panel Ardl

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri