Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LİSANSÜSTÜ TEZLERLE İLGİLİ BİBLİYOMETRİK BİR ÇALIŞMA: ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ

Bu çalışmada, Analitik Hiyerarşi Süreci konusuyla ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak belirlenen araştırma yöntemi nicel araştırma yöntemidir. Araştırmanın sınırlılıkları; (i) tarama terimi, (ii) arama alanı, (iii) izin durumu, (iv) tez türü ve (v) zaman aralığı (arama zamanı) şeklindeki parametrelerdir. Lisansüstü tezlerinin arama zaman aralığı “02.03.2020-16.03.2020” tarihleri arasındadır. Araştırmanın amacına ve sınırlıkları temelinde ilk olarak 1072 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Araştırmanın modeline uygun şekilde yapılan ikinci incelemede 31 tezin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve bu tezler çıkarılmıştır. İncelenen ve sınıflandırılan 1031 lisansüstü tezinden oluşan veri seti “Microsoft Excel 2019” programına girilmiştir. Bu programa girilen veriler SPSS 26.0 programına aktarılmıştır. Bu programda verilere tanımlayıcı analizler uygulanarak bulgular elde edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen bulgular raporlanarak yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Analitik Hiyerarşi Süreci, AHS, Bibliyometrik Analiz, Lisansüstü Tezler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri