Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 28 EKİM 1927 TARİHLİ İLK GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE KAYSERİ’NİN DEMOGRAFİK YAPISI

Nüfusun belirli bir gündeki miktarını; cinsiyet, yaş, medeni hal, dil, din, coğrafi ve ekonomik sektörler itibariyle dağılımı, öğrenim durumları, meslekleri gibi nitelikleri, nüfusun sayı ve vasıf bakımından gelişmesini ve ilerlemesini takip etmek noktasında nüfus sayımları en önemli kaynağı teşkil etmektedir. Devletler için her dönem insan kaynaklarının ve malî imkânların tespiti büyük önem taşımıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası en önemli sorunlardan biri de azalan nüfus sorunudur. Savaş sonrası sosyal, ekonomik- ve askeri sorunlara eğilebilmek için Türkiye nüfusunun tespit edilmesi, Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı ihtiyacını doğurmuştur. Nitekim nüfus artışı askeri ve siyasi kudret bakımından, devlet politikasının temel hedefi olarak idrak edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan, “nüfus mübadelesi” gerçekleştikten sonra, 28 Ekim 1927 tarihinde ilk genel ve ayrıntılı nüfus sayımı yapılmış, sonuçları da 1929 yılında yayınlanmıştır. Bu nüfus sayımı sayesinde Kayseri nüfus yapısı hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. Çalışmanın giriş kısmında Kayseri tarihi ve 1927 genel nüfus sayımı öncesi Kayseri nüfusu hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Çalışmanın ana kısmında ise, 28 Ekim 1927’de yapılmış olan ilk genel nüfus sayımı sonuçları ekseninde, Kayseri’nin genel nüfusu, cinsiyet, yaş grupları, ana lisan, medenî hale göre, mesleklere göre, okur-yazarlık yönünden, doğum yerleri açısından, değerlendirilecektir. Bu çalışmayla, 28 Ekim 1927 tarihili, Kayseri’yi de içeren “Umumi Nüfus Tahriri” ekseninde Kayseri’nin demografik yapısı hakkında bilgi verilecektir.Anahtar Kelimeler
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İlk Genel Nüfus Sayımı, Kayseri, Demografik Yapı, İnsan.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri