Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ EKONOMİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ

Günümüzde, bilginin kullanımı, kodlanması ve yayılması artan şekilde globalleşen ve dijitalleşen dünyamızda farklı disiplinler içerisinde ortaya çıkan yeni çalışma alanlarıdır. Bilgi ekonomisi, bilgi toplumu, ileri teknoloji medeniyeti ve ağ ekonomisi gibi terimleri içeren bir kavramdır. Daha özel olarak, bilgi ekonomisi kavramı dünyanın değişen ekonomik resminde bilginin rolünü hem bir çıktı hem de bir girdi olarak kabul eden bir önermeyi içerir. Bu yüzden toplumların bilginin rolü ile ilgili mevcut tutum ve düşüncelerinin dönüştürülmesi ve düzenlenmesi yardımıyla değişimi önemlidir. Bu sürece yardımcı olmak için üniversiteler belirtilen değişimde rol almalıdırlar. Bu çalışma; bilgi ekonomisinin nasıl ve ne düzeyde ortaya çıktığı konusunda araştırmacılar, uygulayıcılar ve karar vericileri bilgilendirmek için temel eğitim bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının (n = 104) bilgi ekonomisi hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkararak yeni gelişen bu söyleme katkı sunmaktadır. Anket ile toplanan veriler istatistiksel metotlar ile incelenmiştir. Çalışma sonuçları göstermektedir ki dördüncü sınıf öğretmen adaylarının bilgi ekonomisi hakkındaki düşünceleri kavramı aydınlatacak alt başlıklar halinde analiz edilebilir ve kavranabilir. Çalışmada son olarak bilgi ekonomisi hakkında daha fazla kavramsal ve uygulanabilir fikirler üretmek için sonraki çalışmalara öneriler getirilecektir.Anahtar Kelimeler
Bilgi Ekonomisi, Bilgi Toplumu, Ağ Ekonomisi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri