Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI

Örgütsel destek, örgüt içerisinde yer alan bireyin örgüt içerisindeki diğer bireyler tarafından ya da örgüt yöneticileri tarafından kabul edilerek, iş yaşamı ve sosyal süreçler açısından desteklenmesini ifade etmektedir. Örgütsel desteğe sahip bireylerde örgüte bağlılık duygusu ve örgütün amaçlarına yönelik bireysel çabalar daha fazladır. Bana karşılık örgütsel desteği hissetmeyen ya da yetersiz hisseden bireylerde örgütsel bağlılık düzeyi daha zayıf, işten ayrılma isteği yüksek, işleri erteleme davranışları daha fazla görülebilmektedir. Ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretmenler, öğrencilerin gelişimleri ve problemleri ile ilgilenmelerinin yanında, bazen kendilerinin de problemleri olabilmektedir. Okullarda ve sınıflarda eğitim öğretime yönelik araç gereç eksikliği, donanım yetersizliği, çevre şartları ve öğretmenlerin özelliklerinden kaynaklı sorunlarla karşılaştırması mümkündür. Bu süreçte öğretmenlere, görev yaptıkları kurumda çalışanlar ve kurumun yöneticileri tarafından destek sağlanması, öğretmenlerin motivasyonlarını artırmaktadır. Bu araştırmada ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel destek algılarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Samsun ili merkez ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan 113 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak (Eisenberger ve diğerleri, 1986) tarafından geliştirilen ve (Önderoğlu, 2011) tarafından Türkçeye uyarlanan 36 maddeden meydana gelen örgütsel destek ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24 veri analiz paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel destek algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu, örgütsel destek algısı düzeylerinin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, medeni durum ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca örgütsel destek algısı düzeyleri arasında okuldaki öğretmen sayısı ve hizmet süresi değişkeni bakımından farklılıklar meydana gelmiştir. Öğretmenlerin yaşlarının artmasına bağlı olarak örgütsel destek algılarının arttığı, mesleki kıdem ve okuldaki öğretmen sayısının artmasının ise öğretmenlerin örgütsel destek algılarını azalttığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Destek, Ortaöğretim Öğretmenleri, Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri