Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HÂKİM PARTİ SİSTEMİNİN PARTİLERİN VAATLERİ VE İCRAATLARIYLA İLİŞKİSİ: AKP DÖNEMİ ÖRNEĞİ

Ülkelerin rejimi ve siyasal sistemleriyle ilgili bilgi veren temel göstergelerden biri siyasi parti sistemleridir. Toplumdan topluma kültürden kültüre farklılıklar gösteren parti sistemleri aynı toplumda süreç içerinde değişebilme özelliğine de sahiptir. Söz konusu bu farklılıklar ve değişim, parti sistemlerinin boşlukta doğmadığına, onlara vücut veren, değiştirip dönüştüren dinamiklerin var olduğuna işaret etmektedir. Literatürde parti sistemleriyle ilgili bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar siyasi parti sistemlerini yaratan dinamiklerden ziyade onların türlerinin tespiti ve tasnifine yoğunlaşmış durumdadır. Bu bağlamda çalışma, cumhuriyet dönemi Türk siyasal hayatında ilk kez karşılaşılan ve hâkim parti sistemine örnek gösterilen AKP iktidarı dönemini, seçmenlerin siyasal yönelimlerini etkilediği ifade edilen, vaatler ve icraatlar üzerinden analiz etmektir. Çalışmada benimsenen yöntem literatür ve belgesel kaynak tarama yöntemidir.Anahtar Kelimeler
Parti Sistemleri, Hâkim Parti, AKP

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri