Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İKONOGRAFİK VE İKONOLOJİK SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE MARC CHAGALL’IN “BEYAZ ÇARMIHA GERİLİŞ” ADLI ESERİNİN ANALİZİ

Marc Chagall hem yaşadığı dönem itibariyle meydana gelen toplumsal olayları hem de kendi kişisel deneyimlerini ve kimliğini kimi zaman figüratif kimi zaman figüratif olmayan sanatsal yaklaşımıyla bütünleştiren, tuvallerinde kullandığı renkler, figürler ve sembollerle çok güçlü anlatım olanakları elde eden en önemli ressamlardan bir tanesidir. “Beyaz Çarmıha Geriliş” İsa’nın çarmıha gerilişinin, II. Dünya Savaşı zamanında Nazi Almanyası’nda Yahudiler’e yönelik olarak gerçekleştirilen Holokost’un ve sanatçının kendi bireysel deneyimlerinin eşsiz bir biçimde aynı manzara içinde sunulduğu çok katmanlı bir eser niteliğindedir. Bu çalışmada Erwin Panofsky’nin “İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi” yöntemi göz önüne alınarak 20. yüzyılın en etkili ressamlarından Marc Chagall’ın “Beyaz Çarmıha Geriliş” adlı eseri analiz edilmiştir. Eser analiz edilirken ön ikonografik betimleme, ikonografik çözümleme ve ikonolojik yorum alt başlıkları kullanılmıştır. Araştırmada Panofsky’nin ikonografik ve ikonolojik sanat eleştirisi yönteminin önemi ve resim okumasındaki işlevselliği üzerinde durulmuştur.Anahtar Kelimeler
Marc Chagall, Beyaz Çarmıha Geriliş, Panofsky, Sanat Eleştirisi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri