Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KONYA KOYUNOĞLU MÜZESİ’NDE YER ALAN BİR GRUP SALDIRI VE SAVUNMA ALETİ

Koyunoğlu Müzesi, ülkemizin İç Anadolu bölgesinde yer alan şehirlerimizden birisi olan Konya’da bulunmaktadır. Müzesi ve kütüphanesi ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müze, ülkemizin önemli özel müzelerinden de bir tanesidir. Müze adını kurucusu olan Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu’ndan almaktadır. Koyunoğlu müze koleksiyonunda yer alan eserlerin büyük bölümü de Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu’nun yaşamı boyunca topladığı çeşitli eserlerden meydana gelmektedir. Bu bağlamda; Tarih öncesi dönemden Cumhuriyet dönemine kadar arkeolojik, etnografik ve sikkelerden oluşan çok zengin ve ünik eserlere ev sahipliği yapan Koyunoğlu Müzesi, savaş aletleri konusunda da önemli bir koleksiyona sahiptir. Koyunoğlu Müzesi’ndeki savaş aletlerini ele alan araştırma projesinin bir bölümünü oluşturan bu çalışmada, müze sergi salonlarında ve deposunda yer alan 24 adet eser incelenmiştir. İncelenen bu eserlerin bir bölümü saldırı diğer bölümü ise savunma amaçlı olarak kullanılan objelerdir. Saldırı amaçlı incelenen aletler balta/teber, gürz ve keser iken savunma amaçlı incelenen aletler ise kalkanlar ve miğferdir. Çalışmamızda tamamına yakını Osmanlı dönemine tarihlenen bu eserler arasında 12 balta/teber, 2 keser, 5 gürz, 4 kalkan ve 1 miğfer yer almaktadır. Demir, bronz ve pirinç gibi çeşitli malzemelerden çoğunlukla döküm üretilen bu eserlerin bazen yalnız bir malzeme bazen de birkaç malzemenin birlikte kullanılmasıyla imal edildiği görülmektedir. Saldırı aletlerinin sap kısımlarında ahşap ve bazen de demir malzeme kullanılmıştır. Bazı eserlerde ise çok az da olsa deri kullanımıyla da karşılaşılmaktadır. Bu saldırı ve savunma aletleri kullanıldıkları toplum ve kullanım amacına yönelik olarak farklı form ve süsleme özellikleri göstermektedir. Bu eserler 20. Yüzyılın başlarından itibaren ateşli silahların artmasıyla birlikte kullanım amaçlarını kaybetmiştir. Saldırı ve savunma amaçlı kullanımın yerine gündelik ihtiyaçları karşılama yâda litürjik olarak kullanımının daha ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Eserlerin üzerinde çeşitli süslemelere yer verilmiştir. Kazıma tekniğindeki bu süslemelerin arasında en sık kullanılan motifler geometrik formlu üçgenler, daireler ve zikzaklardır. Geometrik formların yanında bitkisel formlu yapraklar ve çiçekler ayrıca az sayıda da olsa figüratif bezeme ve yazıya da yer verilmiştir. Ülkemizdeki müzeler ve özel koleksiyonlarda çok sayıda saldırı ve savunma aletleri bulunmasına rağmen bu konuda yapılan çalışmalar yeterli seviyede değildir. Bu konuda yapılacak çalışmaların artması ile Anadolu’nun Türk dönemindeki askeri tarihsel zenginliğinin tespiti ve tanıtımı açısından da oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Koyunoğlu Müzesinde yer alan bir grup saldırı ve savunma aletlerini konu alan bu çalışmanın alana katkı sağlaması ve daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek araştırmalara yardımcı olması hedeflenmektedir.Anahtar Kelimeler
Koyunoğlu Müzesi, silah, Rifai, teber, tombak

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri