Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PAZARLAMA TEORİSİNE İLİŞKİN ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK BİR İNCELEME VE PRATİĞİNE İLİŞKİN POST-MODERN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÇERÇEVESİNDE BİR TARTIŞMA

Günümüz Post-Modern toplum yapısının ‘tüketim toplumu’ olarak tanımlanacak şekilde tüketimci bir hale gelmesi ile birlikte pazarlama bilimi de gerek teorik gerekse pratik anlamda önem kazanmaya devam etmektedir. Çünkü artık tüketim olgusu sadece bir ihtiyaç giderme aracı değil, onun yanı sıra sosyal ve psikolojik arka planı olan soyut bir değer de kazanmaktadır. Bu değişimler göstermektedir ki pazarlama biliminin inceleme konusu edindiği olguların formunda önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Modern dönemde başlayan ve Post-Modern dönemde hızlanarak devam eden bu toplumsal dönüşümler bir bilim olarak pazarlamanın yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu değerlendirmeler ise üç ana dinamik üzerine kurulmuştur: üretilen bilginin doğrudan kendisinin yapısal özellikleri, incelenen nesnenin teorik yapısı ve günümüz pratiğindeki görüngüleri. Bahsi geçen çerçevede pazarlamayı teorik tartışma ile değerlendiren bu çalışma pazarlama biliminin ve onun ürettiği bilginin doğrudan kendisinin sosyolojik bir olgu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun ardından günümüzün Post-Modern dünyasında pazarlama biliminin teorik ve özellikle pratik anlamda nasıl bir yaklaşım içinde olması gerektiği tartışılarak bu sosyolojik etkilerin pazarlama pratiğindeki yansımaları değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Pazarlama, Sosyoloji, Sosyo-Pazarlama, Tüketim Toplumu, Postmodernizm, Post-Modern Tüketici, Epistemoloji.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri