Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FRANCHISING’İN 50 YILI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR İNCELEME

Bu çalışmada bibliometrik analiz yardımıyla Web of Science Core Collection veri tabanında franchising konusunda yapılmış çalışmalar incelenmiş ve konu ile ilgili eğilimler ve yapılacak yeni çalışmalar için literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 1975-2020 tarihleri arasında “Franching” anahtar kelimesi tarama yapılmış, elde edilen 1437 makalenin analizde kullanılmıştır. Çalışmalar yıllara göre yayın ve atıf sayıları, atıf patlamaları, ülke ve yazar iş birliktelikleri açısından incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre; Analizin yapılması için bibliyometrik bilimsel haritalama yöntemi kullanılmış ve analizler Citespace II programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar; yıllara göre yayın sayılarının dağılımı, yayın türleri, yayın dilleri, yazar atıf sayıları, yayınların ülkelere göre dağılımı ve ülke iş birliktelikleri incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yayın sayıları bağlamında en çok yayının 2019 yılında yayınlandığı tespit edilmiştir. %75 oranında makale yayın türü ile yayın yapıldığı ve yayınların en çok İngilizce dilinde yapıldığı ortaya çıkmıştır. İngilizceyi İspanyolca ve Portekizce takip etmektedir. Bu durumla ilişkili olarak yayın sayılarının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla; ABD, İngiltere ve Avusturalyadır. 2018 yılında 2131 atıf sayısı ile en yüksek orana ulaşan atıfların yazarlarının ise Perrigot R., Windsperger J., Dant R.P. olduğu belirlenmiştir. En fazla atıf sayısına sahip dergiler ise Strategic Management Journal olduğunu tespit edilmiştir. Son 50 yıl yapılan çalışmalarda Franchising konusunun; ‘’Franchise sözleşmesi’’, ‘’performans’’ ve ‘’organizasyon formu’’ temaları ile önemli bağlantılarının olduğu ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Franchising, bibliometrik analiz, WOS veri tabanı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri