Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’ DE “BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİ” ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı ‘Bireysel Ses Eğitimi Dersi’ anahtar kelimesi ile yapılan arama sonucunda elde edilen lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesidir. Bu çalışma ‘Bireysel Ses Eğitimi Dersi’ alanında çalışma yürütecek araştırmacılara yol göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bireysel Ses Eğitimi alanında YÖK Ulusal Tez merkezi veri tabanına kayıtlı 2004-2019 yılları arasında yazılmış 31 lisansüstü tez tespit edilmiş olup 1 tez çalışmasına erişim engeli olduğundan çalışmada incelenen tez sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler doküman incelemesi yöntemiyle çeşitli değişkenler açısından incelenmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Bireysel Ses Eğitimi Dersi alanında 25 yüksek lisans, 5 doktora tezinin yapıldığı, 14 farklı üniversitede 3 farklı enstitü bünyesinde tezlerin tamamlandığı tespit edilmiş olup 2004 yılından günümüze yapılan tez çalışmalarına bakıldığında 2019 yılında bu alanda daha çok çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Tezler, tür, araştırmacının cinsiyeti, üniversite-enstitü dağılımı, yıl, konu, problem cümlesi, anahtar kelimeleri ve danışmanların unvanlarına göre başlıklar altında incelenmiş, elde edilen bulgular frekans ve yüzde tabloları halinde oluşturulup yorumlanmıştır. Çalışmanın, ses eğitimi dersi alanında yapılacak araştırmalara kaynak olacağı; alanda yapılacak bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedirAnahtar Kelimeler
Bireysel Ses Eğitimi Dersi, Müzik, Lisansüstü Tezler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri