Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TARİHSEL DİNİN SİYASAL TEOLOJİK KONUMU: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSLAM’IN SİYASAL TEOLOJİK İNŞASI

Siyasal teoloji, dinin zayıfladığı çağdaş toplumlarda dinselliğin siyasal kurumlarca yeniden üretilme biçimlerini ele alır. Bu bağlamda dinselliğin çağdaş görünümlerine odaklanarak tarihsel-geleneksel dinlerin siyasal niteliklerini ihmal eder. Milli Türk devletindeki din-siyaset ilişkilerini böyle bir ihmale sapmadan Rousseaucu anlamda siyasal teolojik perspektiften değerlendiren çalışma kapsamında İslam’ın, Cumhuriyet’in “sivil din”i haline getirilme girişimlerine değinilecektir. Yeni Türk devletinin kategorik bir İslam karşıtlığı saikiyle hareket etmediği aksine onu milli siyasetin hizmetine sokma amacıyla bir takım politik hamleler gerçekleştirdiği savunulacaktır. Çalışmanın planı içerisinde ilk bölümde tarihsel dinleri siyasal teolojik perspektif içerisinde değerlendiren ve özellikle Mustafa Kemal üzerinde önemli bir tesiri olan Rousseau’nun sivil din kuramına değinilecektir. İzleyen bölümde ise İslam’ın, yeni Türk devletinin sivil dini kılınması adına gerçekleştirilen din politikaları analiz edilecektir.Anahtar Kelimeler
Sivil Din, Jean Jacques Rousseau, İslam, Siyasal Teoloji, Türk Ulus-Devleti.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri