Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRENİN BÜGÜNÜ VE GELECEĞİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının günümüze ve geleceğe yönelik çevre algıları ile bu algıların oluşmasında etkili olan etkenlerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu amaçlı örneklem yoluyla seçilen toplam 37 öğretmen adayı oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninin kullanıldığı bu çalışmada çiz ve anlat yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aşamasında katılımcılara boş resim kâğıtları dağıtılmış ve çevre ile ilgili resim çizmeleri istenmiştir. Ayrıca, analiz aşamasında çizim verilerinin doğru yorumlanabilmesi için, katılımcılardan çizdikleri resimleri yazılı olarak açıklamaları ve çevre algılarına etki eden etmenleri yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş ve öğretmen adaylarının % 11'inin temiz çevre,% 57'sinin kirli çevre ve% 32'sinin teknolojik çevre algısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmen adaylarının günümüze yönelik çevre algısında doğal çevreye yönelik çizimler fazlayken, geleceğe yönelik algıda yapay çevreye daha fazla yer verildiği ve geleceğe yönelik kötümser çevre algısına sahip olunduğu görülmüştür. Çevreye yönelik görüşlerin şekillenmesinde etkili olan sebeplerin başında geçmiş deneyimler ve gözlemler ile medyada yer alan haberlerin yer aldığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Çevre Algısı, Çevre Eğitimi, Çiz ve Anlat Tekniği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri