Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BADMİNTON SPORCULARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Duygusal zekânın insan hayatı üzerinde çok büyük etkilere sahip olduğu son on yıl içinde yapılan araştırmalarla ortaya konmuş ve insan hayatındaki öneminin fark edilmesi nedeniyle de konu üzerindeki araştırmalar çeşitlendirilmiştir. Bu araştırmalarıın bir bölümünde de duygusal zekânın sporcuların performansı üzerindeki etkisini incelemek üzerine odaklanmıştır. Bu araştırma, kadın ve erkek sporcuların birlikte spor yaptıkları badminton sporunda, sporcuların duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık arz edip etmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, 2013 Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, Üniversitelerarası Türkiye Badminton Şampiyonası, 2014 Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası ile illerde düzenlenen badminton müsabakalarından elde edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde  SPSS programı dahilinde frekans, yüzdelik dağılım için Mann Whitney U test, çoklu gruplar için ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, yaş, cinsiyet, spor kariyeri, antrenman saati ve sporculuk yaşı değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. (p>0,05).Ancak ortalamalara bakıldığında da sporcuların duygusal zeka seviyelerinin ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Badminton, duygusal zeka, spor

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri