Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YAŞLI DOSTU KENTLER VE REKREASYON İŞBİRLİĞİ: İRLANDA, LONGFORD ÖRNEĞİ

Kentleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 21. yüzyıla şekil veren temel aktörlerin başında gelmektedir. Beraberinde şehirler büyümekte ve 60 yaş üzeri bireyler hem sayıca hem de oransal olarak artış göstermektedir. Nüfusun yaşlanması, kentlerin nasıl daha erişilebilir ve yaşanabilir hale getirilebileceğini düşünmeye itmektedir. Rekreatif aktiviteler ise, yaşlı bireyin topluma dâhil olarak aktif ve keyifli zaman geçirmelerine destek uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu aktiviteler yaşlı bireylerin değişen kent kimliğine uyum sağlamasında ve kaliteli zaman geçirmesinde önem taşımaktadır. Bu amaçla, dünyanın çeşitli kentlerinde yaşlı bireylerin kendilerini mutlu ve güvende hissedeceği, yaşam kalitesini arttıracak çok sayıda proje hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda çalışmada, ’’Yaşlı Dostu Kent’’ kavramına değinilmekte; yaşlı dostu kentlerin rekreasyonel katkısı çevresel, sosyal, ekonomik ve eğitsel boyutlarıyla incelenmektedir. Son bölümde ise İrlanda örneği üzerinden yaşlı dostu kent uygulamalarına yer verilmektedir. Çalışma, bütüncül boyutlarıyla yaşlı dostu politikalara yönelik önerilerde bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler
Yaşlılık, Yaşlı Dostu Kent, Rekreasyon

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri