Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HALK SAĞLIĞI KRİZLERİNDE ETKİLİ İLETİŞİM VE GÜVEN: TÜRKİYE’DE COVİD-19 MÜCADELESİ

Kriz dönemlerinde artan iletişim gereksinimi ve ileti bolluğu sadece krizin değil, kriz iletişiminin de stratejik bir yaklaşımla yönetilmesini gerektirir. Halk sağlığını tehdit eden toplumsal hatta evrensel sonuçları olan salgın, epidemi ve pandemi gibi krizlerle mücadelede ise, ortak bilincin ve davranış değişikliğinin oluşturulması için etkili iletişim bir zorunluluktur. Halk sağlığının korunabilmesi için ise mevcut ve olası tehditlerin öngörülmesi, ulusal sağlık politikalarına ilişkin önlem ve önerilerin geliştirilmesi, üretilen çözümlere ilişkin ortak bilincin oluşturulması gerekir. Bu nedenle toplumu tehdit eden krizlerde davranışsal halkla ilişkiler yaklaşımı ve güvenilir iletişim kaynakları önem taşımaktadır. Covid19 pandemisi ile mücadelede istenen davranışların geliştirilebilmesi ve alınan önlemlerin toplumsal karşılık bulması ise, halkla ilişkilerde etkili iletişim sürecini ve iletişim kaynaklarına güveni ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda yapılan araştırma Türkiye’de Covid-19’la mücadele kapsamında iletişim kaynağına duyulan güven ile etkili iletişimin davranış geliştirmeye katkısının olup olmadığı sorusunun yanıtına odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında 586 kişiyle anket yapılmış bu anketlerden 575 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de Covid-19 sürecinde etkili iletişim açısından kaynağın önemli olduğu, uzmanlara güven duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine araştırmada Türkiye’de Covid-19 ile mücadeleye yönelik davranış geliştirilmesinde güvenilir kaynaklardan alınan bilginin etkili olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Davranışsal halkla ilişkiler, Covid -19, Pandemi, Halk Sağlığı Kriz İletişimi, Etkili İletişim, Güven.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri