Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Gezi Parkı Eylemleri Bağlamında Yazılı Medyada Tiraj ve Toplumsal Hareketler İlişkisi

27 Mayıs 2013’te İstanbul Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi çerçevesinde başlatılan çalışmalar, Gezi Parkı’nda ağaçların sökülmesini durdurmaya yönelik bir çevre tepkisi olarak doğmuş ve nerdeyse ülke genelinde toplumsal eyleme dönüşmüştür. Kuşkusuz bu toplumsal eylemlere gazetecilik pratiği açısından yazılı medyada genişçe yer ayırmıştır. Toplumsal eylemler/hareketler, gelişme ve olaylar gazetelerin tirajlarını belirleyen önemli unsurların başında gelmektedir. Toplumsal gelişmeler ve toplu eylemler gazetelerin içeriğini beslerken, bu olayların haber şeklinde sunum biçimi ise gazetelerin tirajını belirlemekte etkili olabilmektedir. Her türlü toplumsal eylem ve hareketler daima yazılı medyaya malzeme verirken, gazeteler de bu toplumsal eylemlerin yayılıp büyümesine ve daha çok insan tarafından bilinmesine hizmet edebilmektedir. Ortaya çıkan bu sembiyotik ilişki sonucunda gazeteler tirajını yükseltip kâr sağlamaya hedeflemektedirler. Türkiye, bu süreci toplumsal eylemler ve gazete tirajları ilişkisinin belki de en iyi örneğini Gezi Parkı Eylemleri ile yaşayarak deneyimlemiştir. Türk medyasını başladığı an itibariyle ne yapacağı konusunda açmaza sürükleyen Gezi Parkı Eylemleri, ülkemizi siyasal, ekonomik ve sosyolojik gibi birçok konuda olduğu gibi, yazılı medyayı da tiraj konusunda önemli ölçüde ve derinden etkilemiştir. Bu çalışmayla toplumsal gelişmelerin gazetelerin tirajına etkilerinin olup/olmadığı Türkiye’de beş ulusal gazetenin dört yıllık tirajları incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz tekniği kullanılmıştır ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Gezi Parkı Eylemleri, gazetelerin tirajlarında önemli dalgalanmalara sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Gezi Parkı Eylemleri, Medya Ekonomisi, Tiraj, Toplumsal Hareketler.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri