Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE ÇİZGİ KONUSUNDAKİ ALGILARININ İNCELENMESİ

Temel Tasarım Eğitimi dersi çizgi konusu üzerine öğrencilere, çizginin sanatsal öneminin algılanmasına yönelik yapılan çalışmada; öğrencilerin nitelikli çalışmalar ortaya koymalarını sağlamak amacıyla çizgi konusundaki algıları değerlendirilmiştir. Dersin işlenişi, konunun kavranması, çizgilerin yarattığı anlamlar ve karşılaşılan zorluklar konusundaki algıları ve önerileri üzerinde duran bir anket çalışması uygulanmıştır. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileriyle yapılan çalışmada yazarlar tarafından hazırlanan anket çalışması 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim gören 60 (altmış) öğrenciye uygulanmıştır. Yanıtlar, SPSS 21.0 paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilere uygulanan anket, temel tasarım dersinde çizgi konusuna ayrılan zaman, çizgi konusuyla ilgili verilen genel bilgiler, çizgi konusuyla ilgili ders saati dışında uygulamaya yönelik ödev yeterliliği, çizgi konusuyla ilgili sorunlar, çizgilerin anlamlarındaki öğrenci algısı, çizgi konusu ile ilgili öneriler şeklindeki başlıklara göre değerlendirilmiş, elde edilen bulgular analiz edilerek sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Temel Tasarım Eğitimi, Temel Tasarım Elemanları, Çizgi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri