Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Din Yolu Dergisi Özelinde Din Anlayışı

ÖZ İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde yaşamış, Türkiye’nin fikir tarihinde önemli eserler ortaya koymuş bir düşünürdür. Eğitim alanında eserler ortaya koyan Baltacıoğlu’nun çalışma alanları sadece bununla sınırlı değildir. Tiyatrodan edebiyata, felsefeden sosyolojiye kadar birçok alanda çalışmaları bulunan düşünür, fikirlerini çıkarttığı dergiler aracılığıyla yayma gayretinde bulunmuştur. Baltacıoğlu modern ve laik bir düşünceyi benimsemesinin yanında dini konularda da eserler ortaya koyduğu görülmektedir. Bu çalışmada İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun fikri yapısı ortaya konularak 1956 yılında çıkarttığı Din Yolu dergisine yansıyan düşünceleri ele alınmaya çalışılacaktır. Bu meyanda Baltacıoğlu’nun dine yaklaşımı ve dinin doğru anlaşılması hususunda ileri sürdüğü fikirler üzerinde durulacaktır. Çalışmada temel referans kaynağı söz konusu süreli yayındır.Anahtar Kelimeler
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Din Yolu Dergisi, Din

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri