Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Comparison of Nursing Students 'Clinical Application Skills by Ridit Analysis

Bu çalışma, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersinin klinik uygulamasının etkinliğini, öğrencilerin sahip olmaları gereken bilgi ve uygulamalarda edinmeleri gereken becerileri ve eğitimi değerlendirmek ve ne ölçüde uygulamaya dönüştürebileceklerini karşılaştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersi alan 145 öğrenci dahil edildi. Öğrenciler basit rasgele örneklem yolu ile müdahele ve kontrol grubuna seçildi. Verilerin analizinde Ridit analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin klinik uygulamaya ilişkin Ridit Puanları hesaplandı. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersi alan öğrencilerin çoğunun doğum sonu ilaç uygulamasında yetersiz olduğu, obstetrik hasta kabulü, emzirme kontrolü konusunda yetersiz oldukları ve ridit puanlarının düşük olduğu belirlendi. En yüksek Ridit Puanı kayıt tutma, APGAR Skor değerlendirmesi idi. Öğrencilerin ilaç uygulaması, obstetrik hasta kabulü, emzirme eğitimi açısından yetersiz olduğu görülmüştür. Öğrenci hemşirelerin klinik uygulamalarında, ilaç uygulaması ve eğitim yerine kayıt tutmada daha başarılı oldukları sonucunu çıkardık. Öğrencilerin, yeni hazırlanan Jinekoloji Hemşireliği Klinik Uygulama Değerlendirme Formunda daha başarılı olduğu görüldü. Müdahale grubuna uygulanan formun öğrencinin başarısını daha ayrıntılı olarak incelediği, hemşirelik eğitiminde ve diğer dönemlerde de katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Klinik uygulama, Kadın Doğum, Hemşirelik öğrencisi, Ridit Analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri