Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Salgın Hastalıkların Yeme-İçme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi: Koronavirüs Örneği

İnsanlık, tarih boyunca gerek içsel gerekse dışsal faktörlere göre şekil almıştır ve yeryüzünde hayat devam ettikçe yine bu koşullar altında kendi tarihini yazmaya devam edecektir. Doğadan ya da yaşadığı çevresel koşulardan bağımsız bir ortamda yaşamını sürdürme şansı bulamayan insan bu durumda içinde bulunduğu koşullara göre şekil almıştır. Temel ihtiyaçları olan beslenme, güvenlik, hayatta kalma açısından diğer ihtiyaçlara göre daha çok ön planda olmuştur. Güvenliğini sağlayamadığı ortamda ki bunlar genellikle deprem, savaş, salgın hastalıklar gibi kitleleri etkileyen önemli olaylar yoluyla insanları güvenli ortamlara gitme ihtiyacı duymuşlar, toplumsal bazda salgın hastalıkları önlemeye çalışma yoluna gitmişlerdir. Bu çalışmanın ana ekseninde toplumları derinden etkileyen salgın hastalıkların, beslenme alışkanlıkları üzerinde etkisi, aynı derecede önemli olan temel ihtiyaç olan can güvenliği ve beslenme ihtiyacının zorunlu olarak karşılanmak durumunda olması ve insanların yaşadığı olaylar karşısında sergiledikleri tavırlar, salgın hastalıklar ve beslenme ilişkisi üzerinden anlaşılmaya çalışılacaktır.



Anahtar Kelimeler
Gastronomi, Sosyoloji, pandemi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı Yayındadır



Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri