Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Democratic Tendency, the Fear of Positive and Negative Evaluation as the Predictor of Attitude towards Multicultural Education

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim konusunda bilgi, deneyim, tutum ve davranışlarını ölçmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak demokratik eğilim ile olumlu ve olumsuz değerlendirilme korkusunun çok kültürlü eğitimi etkileme düzeyi ve açıklama oranına yönelik herhangi bir çalışmaya ulaşılmamıştır. Kuramdan yola çıkılarak, çok kültürlü eğitime yönelik tutum, demokratik eğilim, olumlu ve olumsuz değerlendirilme korkusunun birbiriyle olan ilişkisini, etkisini ve birbirini açıklama düzeyini test etmek üzere hipotezler geliştirilmiştir. Araştırmanın hipotezlerine uygun olarak araştırmada olumlu ve olumsuz değerlendirilme korkusu, demokratik eğilim ve çok kültürlü eğitime yönelik tutum ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu 611 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımların demografik özellikleri ve ölçeklerin açımlayıcı faktör analizleri SPSS 16.0 paket programı, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli ise AMOS 17.0 programı ile çözümlenmiştir. Araştırmanın en önemli sonucu olarak, olumlu değerlendirilme korkusu, olumsuz değerlendirilme korkusu ve demokratik eğilim birlikte, çok kültürlü eğitime yönelik tutumu anlamlı olarak etkilediği ve açıkladığı ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Öğretmen, Öğretmen Adayı, Çok Kültürlü Eğitim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri