Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Uzaktan Eğitim, İnternet, Spor ve Ailenin Covid-19 Sürecinde Gençlerin Yalnızlığına Etkisi: Sincan Meslek Liseliler Üzerine Bir Araştırma

Tanımlaması güç ve karmaşık bir duygu olan yalnızlık, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına tabi olan gençleri etkilemiştir. Bu araştırmada yapılan uzaktan eğitim, kullanılan internet, uğraşılan spor ve aile ile geçirilen zamanın yalnızlık düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada Ankara ili Sincan ilçesi meslek liselerinde okuyan 135 öğrenciye internet üzerinden UCLA Yalnızlık Ölçeği'ni içeren anket uygulanmış, sonuçlar SPSS programı ile analiz edilmiştir. Yapılan çapraz tablolar ve tek yönlü varyans analizi sonucunda ailenin uzaktan eğitim, internet, telefon ve spor ile mukayese edildiğinde hâlihazırda meslek liseli gençlerin yalnızlıklarını azaltacak yegane faktör olmaya devam ettiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Koronavirüs, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Uzaktan Eğitim, İnternet, Spor, Aile.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri