Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üç Boyutlu Görüntülerin Reklam Afişlerindeki Yeri

Grafik tasarım görsel iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Grafik tasarım ürünleri arasında kullanılan en yaygın tasarım türü afiş olarak bilinmektedir. Afişler genel olarak reklam tasarımlarında hedef kitlenin dikkatini çekip ikna etmek için tercih edilmektedir. Reklamda satıcı ve alıcı arasında iletişim kurulurken tasarım ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle alıcıları etkilemek üzere ilgili mesajın iletilmesinde gereken görsel ifadelerin iyi bir tasarım kurgusunda düzenlenmesi gerekmektedir. Geçmişten günümüze tanıtım ve duyuru amaçlı hazırlanmış afişlerin sıkça kullanıldığı görülmektedir. Yapım süreçleri yıllar yılı değişkenlik göstermiş ancak temel felsefesinde iletişim kurmak ve mesaj iletme çabası süregelmiştir. Taslak çizimlerden sonuç görünüme kadar her aşamasında teknolojiden faydalanılır olması tasarım sürecini doğrudan etkilemiş ve çeşitli afiş çalışmalarının ortaya çıkması mümkün olabilmiştir. Gelişmeler doğrultusunda her alanda olduğu gibi reklam alanında da bilgisayar destekli üç boyutlu görselleştirme tekniği kullanımı söz konusudur. Üç boyutlu görüntülerden yararlanılarak yapılan reklam afişleri bu çalışmanın temel yapısını oluşturmaktadır. Gerçekçi veya gerçek üstü üç boyutlu temsili görsellerin kullanılması, reklam afişlerinin mesaj içeriğini iletmedeki kabiliyetini artıran bir yaklaşım oluşturmaktadır. Araştırmanın amacından yola çıkarak reklam afişlerinde üç boyutlu görüntülerin kullanıldığı 10 adet afiş seçilmiştir. Belirlenen afişlerde görsel uygulama teknikleri incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında değerlendirilen reklam afişlerinin tasarımında kullanılan görüntülerin, uygulama yöntemi bakımından farkındalık yarattığı görülmektedir. Bu doğrultuda yapılan afiş incelemelerinin, reklam sektöründe tasarlanan afişlere ve tasarım alanında kullanılan üç boyutlu sayısal programlara dikkat çekeceği ön görülmektedir.Anahtar Kelimeler
REKLAM AFİŞİ, ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜ.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri