Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sanat Pratiklerinde Sanatçının Mahremiyeti Bağlamında İzleyicinin Konumu

Bu çalışmada sanat, mahremiyeti açığa çıkaran yönüyle incelenmiştir. Toplumsal yaşamda “öteki”ne ilişkin bilinmeyeni işaret eden mahremiyet, sanatsal düzlemde izleyiciye tüm açıklığıyla sunulmaktadır. Bu anlamda sanat, “sanatçı ve izleyici” arasındaki etkileşimi, günlük yaşamda “birey ve öteki” arasında olduğundan farklı bir noktaya taşımaktadır. İzleyicinin; sanatçının mahremiyetine olan mesafesi ve sanatçı ile olan etkileşimi, ortaya konan sanat eserlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu düşünceden hareketle, “sanatçının mahremiyeti”nin izleyiciye açıldığı eserler incelenmiştir. Elde edilen bulgular kapsamında çağdaş sanat pratiklerinin; yalnızca sanatçı ve izleyici arasındaki etkileşimi değil, izleyicinin öteki izleyici ile olan etkileşim biçimini de dönüştürdüğü görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda sanat; “mahremiyet”e içi görülebilir bir nitelik kazandırarak bireyler arası kolektif etkileşim biçimlerine olanak sağlayan bir alan olarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sanat, Mahremiyet, Sanatçı, İzleyici

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri