Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Memlûk Sultanlığında İktisadî Çözülmenin Yaygın Dinamikleri ve Çözülmeye Karşı Alınan Tedbirler

Memlûk Devleti diğer Türk İslâm devletleri gibi tebasına temel ihtiyaçlarını sağlama, hayatlarını idame ettirme gibi sorumluluklarını sahiplenmiş, herkese makul bir hayat standardı sağlamaya gayret etmiştir. Ancak zayıf olanları güçlülerden koruma tarzında kamu politikası oluşturacak bir aşamaya gelebilmişler midir? Bu çalışma bu sorunun cevabından ziyade Memlûk sultanlarının tipik ekonomik politikalarını ve uygulamalarını mukayeseli bir şekilde anlatarak öne çıkan durumlarda genel hatlarıyla yaklaşımlarının nasıl olduğu ile ilgilenmiştir. Daha çok fizikî coğrafyanın mecbur bıraktığı durumlara makul çerçevede onarım yapma gayretinde olan sultanlara değinmiştir. Bu makale ile Memlûkler’in tüm dönemlerinde finansal sistemin aşağı doğru takip ettiği eğimi ve sultanlık rejiminin aldığı malî tedbirlerle kötüye gidişle nasıl başetmeye çalıştığının izahı yapılacaktır. Bu izahların sözkonusu zamanda kötüye gidişin genel resmi üzerinde farklı bir bakış açısı sağlayabilmesi ve aynı zamanda Memlûk sultanlarının seleflerinin tecrübelerinden beslenen üretim sürecinde kaşılaştıkları sorunları aydınlatabilmesi mümkündür. Nitekim Memlûk sultanları iktisadî gücün artmasını mutedil ölçekli faaliyetlerle teşvik etti. Zaman zaman geleneksel düzeyde sınırların ötesinde faaliyet göstermekten kaçınmamışlardı. Bu çalışma Ortadoğu coğrafyasında hüküm sürmüş bir devletin iktisadının çöküş sürecini temel faktörler bazında Arapça kaynakların ve telif eserlerin anlattıklarından istifade etmek suretiyle yalın bir şekilde anlatırken sığ olmayan üretimi, kendisine has stratejileri olan ticareti ile verimsizliği dışlayan Memlûk iktisat sistemi potansiyellerini ve bu potansiyelleri eriten nedenleri görmeye davet edecektir.Anahtar Kelimeler
Memlûkler, İktisat, Ticaret, Ziraat

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri