Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Okulda Sosyal Yardımlaşma: Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Örneği

Bu çalışma, okulda sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekmek için hazırlandı. Bununla öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları, toplumsal hayata karşı duyarlı bireyler olarak yetişmeleri, çevrelerindeki sosyal sorunlarla ilgilenip bunların çözümüne katkıda bulunmaları, bu yolla bireysel ve sosyal sorunlarla baş etmeyi öğretmek gibi tutum, davranış ve beceriler kazanmaları amaçlandı. Ayrıca öğrencilere okul - aile iş birliğinin önemi kavratılarak okul paydaşları arasındaki sosyal dayanışma eğitiminin gerekliliği gösterildi. Yine ortaöğretim öğrencilerinin yardımlaşma bilincini kazanmalarında, özellikle eğitici kulüp çalışmaları sürecinde okul personeli ve aile etkisinin önemine değinildi. Bu paydaşların ortaöğretim öğrencilerine iyi bir rol model olabildikleri, bu amaçla öğrencilere yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırabildikleri gösterildi. Yine bu çalışma ile okuldaki personel gözünden öğrencilerin, öğrenciler açısından da arkadaşlarının ihtiyaç ve problemlerinin takip edilerek onlara karşı duyarlı davranıldığı, personel ve öğrenciler tarafından okul ortamında sosyal yardımlaşmaya değer verildiği sonuçlarına ulaşıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencileri destekleyecek ortamın oluşturulması açısından okul aile birliği, okul personeli ve öğrencilerin desteklerinin gönüllülük esasına bağlı olduğu belirtildi. Bu bağlamda hedef kitlesi net olarak belirlenen sosyal dayanışma faaliyeti için okuldaki kulüp etkinliklerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.Anahtar Kelimeler
Sosyal Dayanışma, Ortaöğretim, Okul Sosyal Hizmeti, Okul.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri