Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Anatomy Of Economic Crises: A Historical Perspective

Çalışma ekonomik krizler tarihine dair bir değerlendirme yaparken, asimetrik enformasyon ve ekonomik krizler tarihi arasında bir bağlantı kurarak literatüre katkıda bulunmaktadır. Özellikle, asimetrik bilginin spekülasyona neden olduğu, fiyat mekanizmasını bozarak ekonomik krizlerde önemli bir rol oynadığı tartışılmaktadır. Çalışma tarihsel olarak ekonomik krizlerin yeteri kadar asimetrik enformasyon ve asimetrik enformasyonun neden olduğu spekülasyon veya güven eksikliğinden kaynaklandığını göstermektedir. Çalışmada asimetrik enformasyonun kriz aşamasında paniğe neden olduğunu vurgulamaktadır. Dahası, çalışma finansal balonların da asimetrik enformasyon ile güçlü bir ilişkisi olduğunu vurgulamaktadır. Çalışmanın ilk kısmı neoklasik iktisat ve genel olarak krizler hakkında tarihsel bir perspektif geliştirmektedir. Neoklasik iktisadın ardındaki algı ve eksiklikleri tarihteki krizler ile ilintili olarak tartışılmıştır. Sonraki bölümlerde krizleri ve finansal balonları oluşturan mekanizma ve ekonomik krizlerin ve finansal balonların oluşması ve yayılması incelenmiştir. Son olarak, lale çılgınlığından küresel finans krizine kadar, krizlerin mekanizmaları ve tarihteki önemli ekonomik krizler sırası ile incelenmiştir. Sonuç ve yaklaşım olarak çalışma ekonomik krizler tarihine ve asimetrik enformasyon ile ilişkilerine tarihsel bir bakış sağlamaktadır.Keywords
Economic Crises History, Asymmetric Information, Financial BubblesKaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri